Erişkin ve Çocuk- Ergenler İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberleri Yayınlandı
27 Mart 2018

Bakanlığımız tarafından; Erişkin İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi ile Çocuk ve Ergen İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi yayınlanmış olup,
linkten ilgili dökümanlara ulaşabilirsiniz.
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/456-kronik-hastal%C4%B1klarda-fiziksel-aktivite-rehberi-yay%C4%B1nland%C4%B1.html