Bağımlılık Merkezleri
08 Nisan 2022

Bağımlılık Merkezi Polikliniğiniğimize başvuran danışanların, hastalığı tanımalarına, motivasyonlarini arttırma ve sürdürmelerine yardımcı olmak, remisyonda kalma ve remisyon süresinin uzamasında bireysel ihtiyaçlara yönelik psiko-sosyal desteğin sağlanması gibi çalışmalar yürütülmektedir. Bağımlı yakınlarının hastalığı tanıması, bu süreçte aileye uygun destek sağlanması, ayıklık sürecinde olan hastaya etkin yaklaşım hakkında bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Covid-19 pandemi sürecinde,hastalarımıza online hizmet verilmektedir.