Sağlık Kurulu
06 Nisan 2018

NOTERDE İŞLEM YAPABİLMEK İÇİN PSİKİYATRİ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINABİLİR?

Gerekli evraklar:

 • Noterden hastanemize (Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) hitaben yazılmış yazı (Notere başvurularak alınacak)
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği
 • Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler (rapor, epikriz vb.)
 • Sağlık kurulu raporu için muayene ücreti
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.

İşlem yapmasına psikiyatrik açıdan engel olmayan kişilere ilişkin raporlar aynı gün öğleden sonra verilerek kişi notere giderek işlemini yapabilmektedir ve aldığı rapor aynı gün için geçerli olup bir başka gün için kullanılamaz.

TAPUDA İŞLEM YAPABİLMEK İÇİN PSİKİYATRİ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINABİLİR?

Gerekli evraklar:

 • Tapu Müdürlüğü’nden hastanemize (Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) hitaben yazılmış yazı (Tapu Müdürlüğü’ne başvurularak alınacak)
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği
 • Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler (rapor, epikriz vb.)
 • Sağlık kurulu raporu için muayene ücreti
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.

İşlem yapmasına psikiyatrik açıdan engel olmayan kişilere ilişkin raporlar aynı gün öğleden sonra verilerek kişi ilgili tapu müdürlüğüne giderek işlemini yapabilmektedir ve aldığı rapor aynı gün için geçerli olup bir başka gün için kullanılamaz.

VESAYET İÇİN MAHKEMENİN İSTEMİŞ OLDUĞU SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINABİLİR?

Gerekli evraklar:

 • Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kaleminden alınan ve kişinin vesayeti hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için hastanemize (Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) hitaben yazılmış yazı,
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,
 • Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler (rapor, epikriz vb.),
 • Kişiye ait engelli sağlık kurulu raporu bulunmuyorsa veya mahkeme tarafından ücretsiz işlem yapılacağı belirlenmemişse sağlık kurulu raporu için muayene ücreti alınır.
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.
 • Raporlar mahkemeye gönderilmektedir.

AİLE MAHKEMESİ’NDEN SEVK EDİLEREK PSİKİYATRİ RAPORU DÜZENLENMESİ İSTENMESİ DURUMUNDA NASIL BİR İŞLEM YAPILMAKTADIR?

Gerekli evraklar:

 • Aile Mahkemesi’nin kaleminden alınan ve kişi hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için hastanemize (Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) hitaben yazılmış yazı,
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,
 • Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler,
 • Kişiye ait engelli sağlık kurulu raporu bulunmuyorsa veya mahkeme tarafından ücretsiz işlem yapılacağı belirlenmemişse sağlık kurulu raporu için muayene ücreti alınır.
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.
 • Raporlar mahkemeye gönderilmektedir.

MAHKEMELERİN “KORUMA VE TEDAVİ” (TCK 32 VE 57. MADDESİ) AMACIYLA HASTANEYE GÖNDERME KARARI OLDUĞUNDA NASIL BİR İŞLEM YAPILMAKTADIR?

Gerekli evraklar:

 • Savcılığın kişi hakkında “TCK’nın 32. ve 57. maddesine göre mahkemenin koruma ve tedavi” kararını içeren ve hastanemize (Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) hitaben yazmış olduğu yazı ve ilgili mahkeme kararının bir örneği,
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi,

Kişinin psikiyatri polikliniklerine hafta içi mesai saatleri içinde tercihen sabah başvurusunun sağlanması uygundur.

Toplum için psikiyatrik hastalığa bağlı tehlikeliliği önemli derecede azalmış olanlar hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenir ve mahkemeye gönderilir.

MAHKEMELERİN CEZA SORUMLULUĞU (TCK 32 VE 57. MADDELERİ VE-VEYA CMK 74. MADDE) HAKKINDA SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN HASTANEYE GÖNDERME KARARI OLDUĞUNDA NASIL BİR İŞLEM YAPILMAKTADIR?

Gerekli evraklar:

 • Savcılığın kişi hakkında varsa “mahkemenin gözlem” kararını içeren ve hastanemize (Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) hitaben yazmış olduğu yazı
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
 • Dava dosyası veya soruşturma dosyası

Kişinin psikiyatri polikliniklerine hafta içi mesai saatleri içinde tercihen sabah başvurusunun sağlanması uygundur.

Mahkemenin yatırılarak gözlem yapılmasını istediği (Ceza Muhakemesi Kanunu 74. Madde) kişiler yatırılarak gözlemi yapılır ve sağlık kuruluna sevk edilir (Yatış süresi birkaç günden 3 aya kadar değişebilir). Sağlık kuruluna girdiklerinde eğer tedavilerinin yatırılarak devam etmesi gerekmiyorsa hastaneden çıkarılır. Rapor mahkemeye gönderilir.

SAVCILIK TARAFINDAN İSTENEN “SOSYAL ŞİFA” KONTROL MUAYENELERİ İÇİN NASIL BİR İŞLEM YAPILMAKTADIR?

Gerekli evraklar:

 • Savcılıktan alınan sosyal şifa (mahkeme kararı gereğince ayaktan tıbbi kontrol muayenesi) değerlendirmesi için sevk kararı,
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi,
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.
 • Raporlar mahkemeye gönderilmektedir.

YUKARIDAKİLER DIŞINDA MAHKEMELERİN PSİKİYATRİ RAPORU DÜZENLENMESİNİ İSTEMESİ DURUMUNDA NASIL BİR İŞLEM YAPILMAKTADIR?

Gerekli evraklar:

 • Savcılığın veya mahkemenin kişi hakkında “mahkemenin hangi sebeple psikiyatri raporu istediğini” içeren ve hastanemize (Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) hitaben yazmış olduğu yazı,
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi,
 • Dava dosyası veya soruşturma dosyası,
 • Kişinin psikiyatri polikliniklerine hafta içi mesai saatleri içinde tercihen sabah başvurusunun sağlanması uygundur.