Denetimli Serbestlik Polikliniği
31 Temmuz 2018

DENETİMLİ SERBESTLİK POLİKLİNİĞİ

  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanım sorunları nedeniyle Denetimli Serbestlik Şubelerince hastanemize gönderilen kişilere ilgili mevzuatlar doğrultusunda hizmet verilmektedir.
  • Alınan öyküde ve/veya tetkiklerinde madde kullanımına dair bulgu tespit edilenler Denetim Serbestlik bilgilendirme psiko eğitim programına alınmaktadır. Bu program iki hafta aralıklarla 6 hafta sürmektedir.
  • Konu ile ilgili poliklinik binasında denetim serbestlik polikliniğinde hafta içi saat 08.00-16.00 arasında randevusuz olarak hizmet verilmektedir. 

Erişkin ve Çocuk-Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmeti:

Hakkında denetimli serbestlik kapsamında ileri tedavi görmesi gerektiğine karar verilen hastaların tedavisi yataklı olarak hizmet veren erişkin ve çocuk -ergen madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde yapılır.

Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından madde bağımlılığı tedavi merkezine sevki sağlanan hasta, sevk edildiği tedavi merkezine yönelik düzenlenen üst yazı ile birlikte önce tedavi merkezinin evrak kayıt birimine başvurur. Kayıt birimi, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra hastayı tedavi polikliniğine yönlendirir.

Madde bağımlılığı tedavi merkezinde, denetimi serbestlik tedavi hizmeti verilmesi halinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden ayrıca sevk istenmez. Hastanın işlemleri mevcut sevk evrakı üzerinden yürütülür.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne rapor gönderilerek işlemleri tamamlanmış hastaya, müdürlükçe düzenlenmiş yeni bir sevkle başvurmadığı sürece kayıt açılmaz.

Sağlık tesisi hastanın tedavi giderlerini, sosyal güvencesi olması halinde bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu; olmaması halinde ise Bakanlığımızın ilgili mevzuatına göre karşılanması için işlem yapar.

Sevk evrakının geçerlilik süresi beş iş günüdür. Hasta beş iş günü bitimi sonrasında geldiği takdirde, tedaviye alınır. Beş iş günü içerisinde sağlık tesisine başvurmamak tedaviye alınmayaengel değildir.

Hekim, ilk görüşmede hastanın psikiyatrik değerlendirmesini ve muayenesini yapar. Klinikgörüşmeler ile idrar numunesiyle yapılan uyuşturucu ve uyarıcı maddebiyolojik numune testini bir arada değerlendirerek hastanın ayakta ya da yatarak tedaviprogramını oluşturur.

  • Hekim, hastaya tedavi süreciyle ilgili bilgi verir. Oluşturduğu tedavi programını denetimli serbestlik tedavi hizmeti kurallarını tebliğ eder.
  • Ayakta tedavisi planlananlar için üç ay sürecek ikişer haftayı aşmayacak aralıklarlakontrollerinin yapılabileceği tedavi programı hazırlanır.
  • Yatarak tedavi planlananlara ise tedavi bitiminde ek olarak üç ay sürecek ikişer haftayıaşmayacak aralıklarla kontrollerinin yapılabileceği ayrı bir ayakta tedavi programı oluşturulur.

Madde bağımlılığı tedavi merkezinde, denetimli serbestlik tedavi hizmetinin verilmesi halinde, hakkında ileri tedavi görmesi gerektiğine karar verilmiş hastanın tedavisine merkezde devam edilir ve rapor düzenlenir. Tedavi sonunda nihai rapor düzenlenir. Raporlar resmi yazı ilişiğinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderilir.