Anlaşmalı Kurumlar
06 Nisan 2018

 Sosyal güvenlik kurumu (SGK) kapsamındakiler:

• Bağ-kur: sigortalısı, emeklisi ve yakını

• Emekli sandığı: emeklisi ve yakını

• SSK: sigortalısı, emeklisi ve yakını

• İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,

• Türk silahlı kuvvetleri askeri yada sivil personelleri ve yakını,

• 4447 sayılı kanun gereğince işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişiler,

• 18 yaş altında, hiçbir sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişiler,

• Ülkemizde oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları,

• Mülteci yada sığınmacı statüsüne sahip ülkemizde ikamet izni verilen kişiler,

• 1005 sayılı kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler (gaziler),

• 3292 sayılı kanun hükümlerine göre (vatani hizmet tertibi ) aylık alan kişiler,

• 2330 sayılı kanun hükümlerine göre (nakdi tazminat ) aylık alan kişiler,

• 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında aylık alan kişiler ile harp malûllüğü aylığı alan kişiler,

• 5774 sayılı kanun hükümlerine göre ( devlet sporcusu unvanı ) aylık alan kişiler,

• 2828 sayılı S.H.Ç.E.K kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanan kişiler,

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) mensubu kabul edilen bu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için sosyal güvenlik kurumu bilgi işlem sistemi (medula) üzerinden T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/ müstahaklık sorgulama işleminin yapılması zorunludur. Fotoğraflı ve T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışı Sigortalıları:

Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış “sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi”nin fotokopisi alınmak kaydıyla işlem yapılır. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilen sağlık yardım belgesi ile belirtilen tarihler arasında verilen tedavi hizmetlerini karşılar.

T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı ile birlikte müracaat edilmelidir.

Muhtaç Erbaş ve Er Aileleri:

1111 sayılı askerlik kanunu hükümleri kapsamında olan ve milli savunma bakanlığı tarafından adına düzenlenmiş ‘muhtaç erbaş ve er ailesi sağlık cüzdanı’ olan kişiler öncelikle askeri hekimce düzenlenmiş sevk evrakı ile müracaat edeceklerdir. Karnelerinin ön yüzünde belirtilen süre zarfı içerisinde muayene ve tedaviler için geçerli olması sebebi ile sağlık karnelerinin ön yüz fotokopileri alınmak suretiyle işlemleri yapılacaktır.

2022 Sayılı Kanun Kapsamındakiler:

2022 sayılı kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler; kendi adlarına düzenlenmiş T.C. kimlik numaralı belge ile birlikte, nüfus cüzdanı ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mensupları ve Emeklileri:

Odalar ve borsalar birliğine bağlı hastalarımız; kurumlarından almış oldukları resmi sevk yazılarını ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mensubu:

Milletvekili ve yakınları; adlarına düzenlenmiş sağlık karnesi ve nüfus cüzdanı ibraz ettikleri takdirde fotokopileri alınmak suretiyle işlemleri yapılacaktır.

Bankalar ve Sandıklar: 

Kurumlarından almış oldukları resmi sevk yazılarını ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Üniversite Öğrencileri:

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan üniversite öğrencileri; üniversitelerinin öğrenci tedavi bürosu’na başvurarak alacakları sevk kağıdı ve öğrenci kimlik kartı ile işlem yaptırmaları gerekmektedir.

Ücretli Hasta: 

Ücretli hasta iseniz muayene ücretini veya yatış avansını yatırarak işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Hastanemizde göreceğiniz tüm tıbbi hizmetler karşılığında ödemelerinizi makbuz/yazarkasa fişi karşılığında yapmalı ve işlemleriniz tamamlanıncaya kadar da bu makbuzları/ fişleri saklamalısınız.