Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniği
27 Mart 2018

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Polikliniğimiz 08:30-16:00 arasında 0-18 yaşları arasındaki çocuk ve gençlere hizmet vermektedir.

Çocuğun ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanı ve tedavi (psikoterapi ve ilaç tedavisi) aşamalarının her alanında gerekli donanıma sahip tek branş olması itibariyle çok önemli bir rol üstlenmektedir. Ruhsal bozukluklar, yetişkinlerde olduğu gibi çocuk ve ergenlerde de hem bireyin hem de ailenin yaşam kalitesini önemli oranda etkilemektedir. Günümüzde çocuk ve ergenlerde ruhsal bozuklukların azımsanmayacak oranda çok olduğu, çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerine müracaatların hızla arttığı yapılan epidemiyolojik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle, çocuk ve ergenlerdeki ruhsal bozuklukların erken tanı ve tedavisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi uygulamaları açısından önemli gözükmekte ve gerektiğinde aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla işbirliğine girilmektedir.

Hastanemiz Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında olup Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hekimden randevu alabilirler.

MHRS.jpg

Başlıca başvuru nedenleri;

- Zihinsel Engellilik

- Öğrenme bozuklukları ( Özgül Öğrenme Güçlüğü, Disleksi vs. )

- İletişim bozuklukları ( kekemelik, konuşma ve dil bozuklukları )

- Yaygın gelişimsel bozukluklar ( Otizm Spektrum Bozukluğu vs. )

- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

- Depresyon

- Kaygı Bozuklukları

- Uyku bozuklukları

- Tik bozuklukları

- Dışa atım bozuklukları ( alt ıslatma, kaka kaçırma )

- Okul reddi

- Okul sorunları

- Bedensel rahatsızlıklarla bağlantılı ruhsal sorunlar

- Çocuk istismarı ve ihmal ( fiziksel, duygusal, cinsel.. )

- Anne - Baba Çocuk arasında ilişki sorunları

- Kardeşle ilişki sorunları

- Akran ilişki sorunları

- Cinsel Kimlik Sorunu

- Ergenlik dönemi uyum sorunları

- Travma Sonrası Ruhsal Bozukluklar

- Anne - Baba danışmanlığı