Değerlerimiz
10 Mart 2018

Hasta ve hasta yakını memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak.

Hasta, hasta yakını ve çalışanlar arasında etkili iletişim kurulması açısından uzmanlar tarafından eğitim verilmesini sağlamak.

Tüm uygulamalarımızı etik kurallar çerçevesinde sürdürürüz.

Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistem ile kendimizi sorgularız.

Hastane çalışanlarımıza mesleki gelişim açısından sürekli eğitimler verilmektedir.

Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi sağlamak.

Sunduğumuz sağlık hizmetinde güvenilir ve şeffaf olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.

Sağlık Çalışan ile hasta ve hasta yakınlarını bütünleştirerek erdemli insan olmanın idealini ve

Değişimini yaşayabilecek özgün, etkili ve nitelikli bir toplum oluşturmaktır.