Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Güncelleme Tarihi: 03/04/2018

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

    Birleşmiş Milletler tarafında Nisan ayı Otizm Farkındalık Ayı ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ilan edilmiştir. Böylece Nisan ayı boyunca Otizm Spektrum Bozukluğuna dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. 

Otizm; sosyal etkileşim ve iletişim sorunları, tekrarlayıcı davranışlar, aynılıkta ısrarcılık, rutine bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur. Bu belirtiler çok yoğun olarak 24. ay ve sonrasında ortaya çıkmaya başlamaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre, 2006 yılında her 150 çocuktan 1’inde, 2012 yılında her 88 çocuktan 1’inde görülürken 2014 yılında her 68 çocuktan 1’inde görülmektedir. Cinsiyet açısından bakıldığında Otizm erkeklerde kızlara kıyasla 3-4 kat fazla görüldüğü bildirilmektedir. Ancak kızlarda daha ağır seyrettiği ve daha fazla zeka geriliğine neden olduğu bilinmektedir. Otizmin erken yıllarda teşhis edilmesi erken müdahale ve eğitim çalışmalarının başlatılması açısından çok önemlidir. Çocuklar 18 aylık olmadan önce OSB tanısı koymak zor olarak düşünülse de 6-18 aylar arasında bazı belirtiler, ilk işaretler ortaya çıkabilir.

Eğer 6. ayda gülümsemiyorsa, yüz ifadelerinize kısıtlı tepki veriyorsa,

12 ay sonunda bir şeyi işaret ederek göstermiyor, sesin geldiği yöne doğru bakmıyor ve isminin söylendiğinde tepki vermiyorsa bunlar otizmin belirtileri olabilir.

18. ayda ise, oyuncaklarıyla amacına uygun oynamaması, konuşmada yaşıtlarının gerisinde kalması, sallanmak ya da çırpınmak gibi hareketlerden bulunması ve rutin değişikliğe aşırı tepki vermesiyle kendini gösterir

24. ayın sonunda itibaren de basit talimatları dinliyor ama uygulamıyor, söyleneni duymuyor gibi davranması, siz uzaklaşınca fark etmemesi ve diğer çocuklarla oyun oynamamakla diğer çocuklardan farklı olduğunu gösterir.

Eğer çocuğunuzda farklı davranışlar görüyorsanız öncelikle Aile Hekiminize danışmanız önemlidir. Daha sonra Aile hekiminiz gerekli durumda sizi yönlendirecektir.

Ülkemizde Otizm tanısını Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanları tarafından konulmaktadır.