Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Semt Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 06/04/2018

Semt Polikliniği;

Polikliniğimiz Elazığ Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde (Eski adıyla Sara Hatun Hizmet Binasında) olup, 08:30-16:00 saatleri arasında 0-18 yaş grubu hastalara Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı, Çocuk Gelişimcisi, Psikolog ve sağlık personelinden oluşturulan ekip tarafından hizmet verilmektedir.

Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniklerimiz; Çocuğun ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanı ve tedavi (psikoterapi ve ilaç tedavisi) aşamalarının her alanında gerekli donanıma sahip tek branş olması itibariyle çok önemli bir rol üstlenmektedir.

Ruhsal bozukluklar, yetişkinlerde olduğu gibi çocuk ve ergenlerde de hem bireyin hem de ailenin yaşam kalitesini önemli oranda etkilemektedir.

Günümüzde çocuk ve ergenlerde ruhsal bozuklukların azımsanmayacak oranda çok olduğu, çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerine müracaatların hızla arttığı yapılan epidemiyolojik çalışmalarda gösterilmiştir.

Bu nedenle, çocuk ve ergenlerdeki ruhsal bozuklukların erken tanı ve tedavisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi uygulamaları açısından önemli gözükmekte ve gerektiğinde aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla işbirliğine girilmektedir.