Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite ve Verimlilik Birimi

Güncelleme Tarihi: 01/11/2018

KALİTE VERİMLİLİK BİRİMİ

Kalite Yönetim Direktörü:

Mehmet Ali AYDIN

Kalite Birimi Çalışanlarımız:

Derya COŞKUN

Eren ASLANOĞLU

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI


SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordine etmek.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları izlemek.
Kurumsal değerlendirmeleri yönetmek.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, hasta ve çalışan görüşlerinin değerlendirilmesi.) yönetmek.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
Hastanenin misyon, vizyon ve hedeflerine uygun çalışmak.

Kalite Standartları

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi